Lege Oharra

Norberaren Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Legea.

AFEDEGIk erabiltzaileari jakinarazten dio berak emandako datuak (Izena, telefono zenbakiak, helbidea, helbide elektronikoa eta abar), AFEDEGIk sortu eta kudeatutako fitxategi automatizatu batean sartuko direla, erabiltzailearen eta erakundeak daukan helburuaren arteko harremana administratze aldera.

Norberaren datuak jasotzen dituen fitxategiaren ardura AFEDEGIk daukanez, bere obligazioak eta betebeharrak zaintzeko konpromisoa hartzen du, aipatutako 15/1999 Lege Organikoaren baitan.

Beharrezko neurri guztiak, teknikoak nahiz antolakuntzakoak, hartzera konprometitzen da AFEDEGI datu horien segurtasuna bermatzeko, eta aldatzea, galtzea edo baimenik gabe erabiltzea saihesteko. Era berean, konpromisoa hartzen du datu horiek isilean gordetzeko.

Erabiltzaileak edo haren ordezkoak sartzeko, zuzentzeko eta abarretarako, sartzeko, berresteko, aldatzeko edo baliogabetzeko eskubidea erabili ahal izango da, AFEDEGIri idatzizko eskaera aurkeztuta [Anoeta pasealekua 5 – 20.014 DONOSTIA ]. Eskaera horretan honako hauek jaso beharko dira: erabiltzailearen izen-abizenak, jakinarazpenak bidaltzeko helbidea, nortasun agiriaren edo pasaportearen kopia. Ordezkoen kasuan, ordezkatzeko baimena ematen duen agiria aurkeztu beharko da.AFEDEGIk

Indarrean dauden Datuak Babesteko Lege Organikoak eta Informazio Gizartearen nahiz Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzu Legeak ezarritakoa betetzen du.